domingo, 10 de marzo de 2013


Conferència  sobre les habilitats de descodificació amb exemples  d'activitats pràctiques. Molt interessant
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bad2b19a-4063-4c0c-a593-6e6d12e7a30f/C3_habilitats_de_descodificacio_c_webv2.pdf

No hay comentarios:

Publicar un comentario